Kosten en vergoedingen

Passantentarief

Zonder verwijzing of zorgverzekering geldt het zogenaamde passantentarief. Vermoeidheidkliniek stuurt in dat geval de declaratie rechtstreeks naar de patiënt. Bijvoorbeeld bij zorg aan buitenlanders of gemoedsbezwaarders. Het tarief is afhankelijk van de diagnose. Klik hier voor de passantentarieven.

Wat je moet weten over de factuur voor medisch specialistische zorg
In Nederland wordt een standaard systeem gehanteerd voor het declareren van medisch specialistische zorg. Die kan zorgen voor onbegrip, vandaar deze uitleg. Er zijn door zorgverzekeraars standaardtarieven bepaald voor zorg gedurende een aantal maanden. Dus niet voor het aantal minuten dat u de specialist heeft gesproken. Daarvan wordt niet alleen het salaris van de medisch specialist betaald, maar ook de kosten en de beoordeling van het laboratorium, de kosten van overleg, de locatie, de begeleiding door collega’s en zo meer. De nota wordt pas na een aantal maanden verzonden. Wij hebben niet gekozen voor dit systeem, maar moeten het gebruiken. We bepalen ook niet de tarieven en ook niet de gekozen terminologie. De meeste zorgverzekeraars hebben zelf gekozen voor de omslachtige regeling dat je eerst de rekening krijgt en die daarna aan ons betaald. De korting die verzekeraars inhouden op het gehanteerde tarief (gemiddeld 25%) hoef je, bij tijdige betaling, niet aan ons te betalen.

Meer uitleg

Het systeem
Zorginstellingen verzamelen kosten die horen bij bezoeken, laboratoriumonderzoek, behandelingen, controles, begeleiding, maar ook opleiding, apparatuur, onderhoud, schoonmaak en dergelijke. De declaratie bestaat uit de volgende onderdelen welke de declaratiecode vormen: diagnose, behandeling, controles en alles wat daarbij komt kijken.

De zorgactiviteiten worden samen met de diagnose naar een landelijke database gestuurd waarop wij de bijbehorende declaratiecode ontvangen. De zorgverzekering heeft hier een tarief aan gehangen die wij in rekening moeten brengen. Dus niet iedere handeling, zoals een laboratoriumonderzoek, telefoontje, beoordeling laboratorium, beantwoording e-mail of overleg wordt apart geregistreerd en afgerekend.

Betaling van de zorg gebeurt aan de hand van dbc-zorgproducten. Deze producten zou je kunnen zien als een pakket aan zorg en behandelingen die worden gebruikt bij een bepaalde zorgvraag. De prijs van het zorgproduct is dus het gemiddelde van alle zorgkosten die komen kijken bij een diagnose.

De vergoeding van de zorgverzekeraar

Hoeveel de zorgverzekeraar uiteindelijk moet betalen hangt dus af van verschillende factoren die worden geregistreerd en aan de hand daarvan wordt het tarief vastgesteld. Na afloop brengen wij het tarief van het zorgtraject via de patiënt in rekening bij de zorgverzekeraar. Een ‘dbc’ blijft maximaal 120 dagen openstaan, dat geldt zowel voor het eerste traject voor een nieuwe zorgvraag en alle vervolgtrajecten.

Je ontvangt van ons de nota om deze in te dienen bij de zorgverzekering. Die betaalt (gemiddeld 75% van de declaratie) direct aan de patiënt en die maakt dat bedrag aan ons over. Hou wel rekening met het eigen risico dat mogelijk wordt ingehouden door de zorgverzekering.

De WTZa instelling mag geen dividend uitkeren. De winst wordt dus volledig geïnvesteerd in verbetering of onderhoud van alle aspecten van en rond onze zorgverlening. Medewerkers verdienen salaris volgens cao (of AMS, specifiek voor medisch specialisten).
Belangrijke weetjes op een rij

 • Wij hebben ook niet gekozen voor de terminologie, ook die is standaard en we zijn verplicht deze te hanteren.
 • Het eigen risico wordt verrekend over het jaar waarin de eerste dag van het zorgtraject valt.
 • De factuur is gebaseerd op een standaard Diagnose Behandel Combinatie (dbc), waarin alles wordt verrekend wat bij de aandoening hoort.
 • De verwijzer is de arts die je verwezen heeft naar onze kliniek.
 • De prestatiecode koppelt het dbc-zorgproduct aan het reguliere tarief of de afgesproken prijs.
 • Bij zorgproduct staat de administratieve code die is gebaseerd op de diagnose en de zorg die geboden is.
 • Zorgtype geeft aan via een code of er sprake is van reguliere zorg, vervolg of intercollegiaal consult.
 • De uitvoerder is de specialist die eindverantwoordelijke is voor de behandeling.
 • De diagnose beschrijft via een algemene code (dus die kan afwijkend zijn van de genoemde diagnose, die specifieker is dan de algemene code) de geleverde zorg over de te declareren periode.
 • Het totaal is de som van de kosten voor de medisch specialist en de kliniek.
 • Prestatie beschrijft in het algemeen de zorg die geboden is.
 • Hash-totaal geeft een controlegetal van ongeveer 200 tekens, bestemd voor de verzekeraar.